شرح وظایف

 

هدف از تشکیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساوه

از مهمترین اولویت کاری سازمان تلاش در راستای کاهش تولید زباله در کنار تفکیک آن با آموزش  و فرهنگ سازی

 و مشارکت شهروندان مهمترین اولویت کاری این سازمان است . 

رشد چشمگیر جمعیت ، مهاجرت های بی رویه و تغییر در الگوی مصرف باعث شده تولید زباله بطور گسترده ای

افزایش پیدا کند که با توجه به موقعیت استراتژیک شهر ساوه ، پاکیزگی و بهداشت شهر در اولویت برنامه های مدیریت

شهری قرار گرفت ؛ در همین راستا شهردار محترم ساوه نیز در ابتدای سال 89 در پی اصل تمرکز زدایی امورات اجرایی

شهرداری و با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت ها ی موجود در شهر ساوه و همچنین بر اساس اساسنامه سازمان فوق

، در صدد تشکیل و راه اندازی سازمان مدیریت پسماند با اهداف زیر شدند .

 1- اجرای بهتر ماده 7 قانون مدیریت پسماند و تبصره ذیل آن

2- اجرایی شدن ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند

3- پیگیری تهیه ( طرح جامع مطالعات مدیریت پسماند شهر ساوه ) و تصویب در کارگروه های شهرستانی و استانی و محلی

4- ارائه خدمات در راستای رسالت و هدف سازمان و انجام وظایف مندرج در اساسنامه سازمان مدیریت پسماند

5- کاهش تصدی گری شهرداری در زمینه انجام امورات خدمات شهری

6- کاهش مراجعات مکرر شهروندان در زمینه مشکلات مربوطه

7- نظارت مستقیم و کنترل بیشتر سازمان بر عملکرد شرکت های خدماتی تحت پوشش جهت پاسخگویی و ارائه خدمات مطلوب تر و سریعتر به شهروندان

8- اجازه تفکر بیشتر به مسئولین در زمینه برنامه ریزی برای پروژهای بزرگ شهری

که این مهم در تاریخ5/4/89 تحقق یافت و سازمان مدیریت پسماند شهر ساوه رسما" افتتاح و شروع به فعالیت در چارچوب

 اساسنامه و وظایف محوله در زمینه بهینه پسماند نمود. 

وظايف سازمان

سازمان جهت نيل به فعاليت­هاي فوق الذكر با رعايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي­ نمايد.

1- مديريت، نظارت، طراحي و برنامه ­ريزي براي امور مربوط به توليد، ذخيره ­سازي موقت جمع ­آوري، حمل و نقل، بازيافت ، پردازش، دفع پسماندهاي عادي

(از قبيل پسماندهاي خانگي، اداري، تجاري و عمراني با رويكرد تفكيك از مبدأ و تنظيف شهر)

تبصره: سازمان مي ­تواند طبق تبصره ذيل ماده(7) قانون پسماندها با عقد قرارداد اجراي فعاليت­هاي مديريت صنعتي و ويژه از قبيل پسماندهاي بيمارستاني، روغن­هاي سوخته، باطري­هاي مصرف شده، خودروهاي فرسوده و غيره انجام دهد.

2- تلاش در جهت بهينه سازي و كمينه سازي توليد پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي از طريق آموزش و اطلاع رساني و همكاري با بخش­هاي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و خدماتي، اداري و غيره.

3- پيگيري، پشتيباني و مشاركت فعال در فرآيند تدوين قوانين، ضوابط، دستورالعمل­ها، سياست گذاريها و استاندارد سازي امور مربوط به مديريت پسماندهاي عادي  و ويژه موجود در پسماند عادي.

4- مطالعه و پژوهش به منظور بهينه سازي روشهاي عملياتي انجام مطلوبتر فعاليت­هاي سازمان.

5- تهيه و جمع ­آوري اطلاعات و آمار مربوط به فرآيند پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي براي ايجاد بانك اطلاعاتي موضوع بند 2 ماده(6) آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند.

6- انعقاد قرارداد با شهرداري و مؤسسات وابسته و مناطق آن براي تقبل مسئوليت­هاي مرتبط به فعاليت­هاي سازمان و يا تقبل نظارت بر كار اماني يا پيماني مناطق شهرداري در امور مربوط.

7- شناسايي و تملك اراضي و املاك مورد نياز مديريت پسماند طبق قوانين و مقررات مربوطه.

8- احداث واحدها و كارخانجات بازيافت، پردازش، دفع و تبديل پسماندها مطابق طرح­ها و برنامه ­هاي مصوب مستقيماً يا از طريق مشاركت و سرمايه ­گذاري بخش خصوصي.

9- بازاريابي محصولات تهيه شده در مراكز زباله و كارخانجات مربوطه.

10- آموزش و ايجاد مراكز آموزشي و تشكيل دوره­ هاي اختصاصي براي كاركنان شهرداري­ها، سازمان، مؤسسات دولتي و خصوص به طرق مختلف اعم از مكاتبه ­اي، حضوري، تهيه برنامه هاي تلويزيوني و سينمايي، تشكيل سمينار و غيره با رعايت مقررات موضوعه.

11- بررسي و اقدام جهت ايجاد دوره تحصيلات عادي در دانشگاه ­ها براي تربيت تكنسين و كاردان و مهندس در ارتباط با مديريت پسماندها با رعايت مقررات مربوطه.

تبصره : چنانچه اجراي هر يك از بندهاي فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي ­باشد.

12- بستر سازي و پشتيباني لازم براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي گري سازمان در فعاليت­هاي خدماتي، تجاري، صنعتي، بازرگاني، پژوهشي، توليدي و فني مهندسي مرتبط.

13- عقد قرارداد با مشاوران و پيمانكاران و نظارت و كنترل بر فعاليت آنها در چارچوب وظايف سازمان.

14- ارائه خدمات مشاوره ­اي و كارشناسي

15- ايجاد همكاري و ارتباط مستمر با كارگروه­هاي استاني به منظور انتقال مشكلات، ظرفيت­­ها، دانش و تجربيات، مطالعات و ساير اطلاعات مورد نياز كار گروه­هاي مذكور.

16- ارسال طرح­ها و پروژه­ هاي مديريت پسماند براي تصويب كار گروه استاني.

17- پيگيري امر جرائم و تخلفات مديريت پسماندها و ضابطين قوه قضائيه مطابق شيوه نامه­ هاي مربوطه.

18- پيگيري و اخذ تعرفه­ هاي بهاي خدمات مديريت پسماند مطابق شيوه ­نامه و دستورالعمل­هاي مربوطه.

19- تهيه طرح­هاي جامع و تفضيلي مديريت پسماند مطابق با ماده 4 آئين نامه اجرايي مديريت پسماند و برنامه راهبردي ارائه شده از سوي وزارت كشور.

20- تهيه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي.

21- شناسايي، تعيين و تملك محل دفع پسماندهاي عادي بر اساس مفاد ماده 12 قانون و مواد 7 و 23 آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها.

22- كليه اهداف و وظايف سازمان بايستي در چارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب سال 1383 و آئين نامه و دستورالعمل ­هاي مربوطه و قانون شهرداري و ساير مقررات قانوني موضوعه صورت گيرد.