اخبار
96/2/12

اهداء هدایای فرهنگی آموزشی به شرکت کنندگان در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش بانوان ساوه

در این مراسم به کودکان شرکت کننده در برنامه که به اجرای حرکات نمایشی در رشته ژیمناستیک پرداختند هدایای فرهنگی آموزشی با هدف تشویق آنها و دیگر کودکان و همچنین ترویج فرهنگ .دوستی با محیط زیست از طرف سازمان مدیریت پسماند اهدا گردید.1