مرکز جمع آوری پسماند خشک

آدرس : ساوه - کمربندی جنوب - روبروی میدان دام