منشور خانواده

من به عنوان یک شهروند فکور و مسئول می خواهم با کاهش حجم تولید زباله

در حفظ محیط زیست گامی برداشته باشم پس:

1- سعی می کنم به اندازه مصرف خرید کنم تا مجبور به دور ریختن مواد نشوم .

2- از خرید اجناس بی کیفیت و بی دوام پرهیز کنم .

3- مصرف کالاهای یک بار مصرف را تا حد امکان کاهش دهم .

4- هنگام خرید به جای کیسه های نایلونی از ساک های پارچه ای استفاده کنم چون می دانم این کیسه ها در طبیعت دیر از بین می روند .

5- به جای اینکه بدون لحظه ای تفکر چیزی را دور بیندازم به دنبال راهی برای استفاده مجدد از آن باشم .

6- تفکیک پسماند خشک و تر را جدی بگیرم . زیرا با این عمل ضمن جلوگیری از دفن بی رویه به بازگشت سرمایه های ملی به چرخه بازیافت

کمک می کنم .

7- متعهد می شوم از ریختن زباله ها در انهار و جوی ها جدا خودداری کنم .

8- متعهد می شوم جهت همکاری در نظافت و زیبایی شهر زباله های تر خود را هر شب ساعت 9 در کیسه های در بسته بیرون منزل قرار دهم .