هدف ستاد ساماندهی خاک و نخاله

طرح  ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی در شهر ساوه

اهداف

 1 - بهبود سیمای شهری و پاکیزگی معابر

2 - جلوگیری از آلودگی محیط شهر

3 - جلوگیری از ایجاد سد معبر جهت امنیت و آسایش شهروندان

4 - جلوگیری از پر شدن نهرها و کانالها ی سطح شهر و بروز حوادث احتمالی و آب گرفتگی

5 - هدایت و نظارت بر حمل این پسماندها از سطح شهر و تخلیه در محل های مجاز

6 -  جلوگیری از تخلیه نخاله ها در حاشیه  و مبادی ورودی شهر

7 - مکانیزه نمودن  سیستم جمع آوری (ارزان - سریع - آسان بدون آلودگی)

8 - برنامه ریزی و راه اندازی مرکز بازیافت و پسماندهای قابل استفاده

91/1/1 شروع اجرای طرح ساماندهی نخاله های عمرانی و ساختمانی در سطح شهر ساوه

نگاهی بر مواد قانونی مرتبط

 ماده7 قانون مدیریت پسماندها:  مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری ها و دهیاریها به عهده بخشداری ها میباشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود.

 تبصره- مدیریت اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

 ماده 8 قانون مدیریت پسماندها: مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.

 ماده16 قانون مدیریت پسماندها- نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع و صدور تخلیه پسماندها در محیط، بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. درغیر اینصورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار (000/ 500) ریال تا یکصد میلیون (000/000/ 100) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون(000/000/ 2) ریال تا یکصد میلیون (000/000/ 100) ریال و درصورت تکرار، هربار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم میشوند.

متخلفین از حکم ماده (13) به جزای نقدی از دو میلیون (000/000/ 2) ریال تا یکصد میلیون (000/000/ 100) ریال و درصورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و درصورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می شوند.

 ماده20 قانون مدیریت پسماندها-خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.

تبصره- در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم می شوند.

 ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت ساختمانی و عمرانی از هر قبیل در سطح شهر، روستا و بخش می نمایند. باید مقررات و شیوه نامه های مربوط در خصوص جداسازی، ذخیره و انتقال نخاله های ساختمانی را رعایت نمایند.

 تبصره 6 ماده 69 قانون شهرداری ها

اراضی کوچه های عمومی و میدان ها ، پیاده رو ها و خیابانها و به طور کلی معابر واقع در محدوده شهر  که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است .

 ماده 12و13 آئین نامه پیش آمدگی ساختمان

ریختن مصالح بنایی و امثال آن در خارج از حریم ملک مطلقا و در حریم ملک و در مدتی که زائد بر حد ضرورت باشد یا به طوری که سد معبر نماید ممنوع  است

ریختن خاک حاصل از بنایی در پیاده رو یا یا معابر ممنوع و باید به محلی که شهرداری معین می نماید حمل شود.

 تبصره 1 ماده 55

سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از ان جلوگیری و در رفع موانع موجود و ازاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأسا اقدام کند .

 ماده 688 قانون مجازات اسلامی

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها و زباله ها در خیابان ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاصی مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس یکسال محکوم خواهند شد.

دفتر ستاد ساماندهی پسماندهای عمرانی ساختمانی آدرس: پارک ولیعصر ، مقابل درب ورودی شهرداری ساوه

تلفن: 2230703

شهروندان گرامی/ ادارات محترم خدمات رسان

انجام فعالیت های عمرانی در هر جامعه ای امری  اجتناب ناپذیر است و هر گونه فعالیت از این قبیل نیز دارای ضایعاتی هست که پسماند ساختمانی نامیده می شود . پس جهت جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از آن لازم است تدابیر خاصی اندیشیده شود.

لازم به ذکر است صدور مجوز شهرداری برای انجام فعالیت های عمرانی و ساختمانی پایان راه نبوده بلکه شروعی تازه جهت نمایش فرهنگ شهری و احترام به قانون و حقوق شهروندی می باشد امیدواریم با مطالعه و رعایت موارد مندرج در این بروشور ضمن مشارکت در طرح ساماندهی نخاله های عمرانی و ساختمانی در شهر ساوه با حفظ محیط زیست و پاکیزگی محیط شهری بیشترین بهره معنوی و مادی را کسب نمائید.

به اطلاع شهروندان میرساند صدور مجوز از سوی شهرداری ساوه ملاک شروع فعالیت ساختمانی عمرانی نبوده و به استناد مواد قانونی مرتبط و همچنین بر اساس شیوه نامه ساماندهی نخاله های عمرانی و ساختمانی که در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان- شورای حفاری شهرستان- کمیته سلامت و امنیت غذایی شهرستان- کمیته خدمات شهری و مدیریت مواد زائد جامد برنامه شهرسالم روستای سالم به تصویب رسید تولید کنندگان این پسماندها  می بایست نسبت به اخذ مجوز تخریب و خاکبرداری و حمل و انتقال از ستاد خاک و نخاله سازمان مدیریت پسماند ساوه اقدام نمایند

لذا این سازمان در راستای حفظ و پاکیزگی محیط زیست شهری و در اجرای طرح ساماندهی نخاله های ساختمانی و عمرانی در شهر ساوه و جهت تهسیل در امر مراجعه شهروندان ، اقدام به استقرار  دفتری بعنوان ستاد در مقابل درب ورودی شهرداری نموده تا شهروندان پس از صدور پروانه ساختمانی یا مجوز حفاری به این ستاد مراجعه و مجوز لازم جهت شروع عملیات عمرانی ، ساختمانی را دریافت نمایند

پسماند ساختمانی چیست؟

کلیه ضایعات حاصل از انجام عملیات ساختمانی ، خاکبرداری ، حفاری ، تخریب و تعمیر در دو صورت کلی و جزئی که شامل مواردی نظیر خاک ، گچ ، موزائیک ، آجر ، کاشی ، سرامیک ، آسفالت ، قیر ، بتن و ..... می شود  پسماند ساختمانی نامیده شده که بعضی از آن نیز قابل بازیافت می باشد. .

1 - پسماندهای کلی

الف) عملیات تخریب ، خاکبرداری و ساخت و سازهای اولیه شهروندان که نیاز است در فرآیند و مراحل اجرایی ستاد ساماندهی و پاکیزگی سازمان مدیریت پسماند قرار گیرد.

ب) حفاری های طولی شرکتهای خدماتی که نیاز است در فرآیند و مراحل اجرایی ستاد ساماندهی و پاکیزگی سازمان مدیریت پسماند قرار گیرد.

2 - پسماندهای جزئی

بازسازی و تعمیرات جزئی کلیه ساختمانها یا حفاری های انشعابات فرعی

تولید کنندگان پسماندهای ساختمانی عمرانی (کلی / جزئی)

1 - ادارات خدمات رسان شامل اب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن

2 - سازمانهای تابعه شهرداری

3 - کلیه سازمانها و مالکین ساختمانها و آپارتمانهایی که اقدام به ساخت و ساز یا تعمیرات می نمایند.

4 - شرکتهای شهرصنعتی

حاملان پسماندهای ساختمانی عمرانی

1 - کلیه دفاترخاکبرداری و مصالح فروشی ها

2 - کلیه دارندگان کامیون یا کامیونت و یا موتور سه چرخ های سیار

3 - کلیه شهروندان (توسط خودرو های شخصی خود )

اهم فعالیت ستاد ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی

1 - ساماندهی کلیه خودروهای فعال در این بخش و صدور کارت تردد

2 -  تشکیل پرونده و صدور مجوز لازم برای شهروندان اداره های خدمات رسان

3 -  اعلام رضایت یا عدم همکاری از نحوه عملکرد شهروندان و اداره های خدمات رسان جهت صدور پایان کار یا مفاصا حساب به شهرداری

4 -  بکارگیری اکیپ گشت زنی در سطح شهر و حاشیه ها و برخورد با متخلفین برابر مواد قانونی مرتبط کار یا مفاسا حساب

5 -  صدور اخطاریه به شهروندان و اداراتی که اقدام به رها سازی ضایعات در معابر یا حاشیه شهر می نمایند و پیگیری جهت جمع آوری آنها

مراحل اقدام جهت اخذ مجوز

الف)تخریب-خاکبرداری-حمل پسماندهای عمرانی ساختمانی کلی:

1 - معرفی پیمانکار به ستاد توسط مالک یا کارفرما

2 - مراجعه پیمانکار به ستاد به همراه قرارداد، پروانه ساختمانی یا نامه معرفی از شهرداری ساوه

3 - تکمیل فرم درخواست مجوز توسط پیمانکار

4 - ارائه مجوزهای قبلی هنگام مراجعه مجدد

5 - صدور مجوزهای لازم بنا به درخواست توسط ستاد

6 - تعیین مسیر تردد و مکان مجاز تخلیه توسط ستاد

دریافت رضایت نامه عملکرد صحیح از ستاد جهت ارائه به شهرداری

ب) جهت حمل و انتقال نخاله های ساختمانی عمرانی جزئی:

شهروندان محترم جهت پاکسازی و حمل ضایعات و نخاله های ناشی از تعمیرات جزئی از درب منازلشان می-توانند با شماره تلفن 2230703 مربوط به پیمانکار یا آژانس خاک و نخاله این ستاد تماس و از خدمات آن استفاده و یا در صورت حمل توسط خودرو شخصی در محله های مجاز تعیین شده برای این پسماندها تخلیه نمایند .

نکته:

سازمانها،شهروندان و باغداران محترم جهت تأمین خاک مرغوب و مورد نیاز زمین، ملک یا باغ خود می توانند با درخواست قبلی از ستاد خاک و نخاله و در صورت وجود از خاک های مناسب استفاده نمایند.

آیا میدانید

1 – تخلیه نخاله های ساختمانی و عمرانی در معابر شهری و مبادی ورودی و حاشیه ها ممنوع بوده و برابر مواد قانونی مرتبط علاوه بر جبران خسارت ، جرایم سنگین نیز در نظر گرفته شده است .

2 - نخاله های ساختمانی و عمرانی جزء پسماندهای عادی شهرنشینی است.

3 - تولید روزانه نخاله های ساختمانی و عمرانی در شهر ساوه خیلی بیشتر از تولید زباله های عادی در شبانه روز است.

4 - بواسطه تخلیه این حجم نخاله ها در حاشیه و ورودی های شهر درهنگام عبور میهمانان و مسافرین از شهرمان جلوه ای زشت به یادشان خواهد ماند.

5 - جمع آوری مجدد این نخاله ها از حاشیه و ورودی های شهر مشکلات فراوان و هزینه های سنگین برای این سازمان  در بردارد.

6 - اخذ مجوز ساخت و ساز ملاک شروع فعالیت ساختمانی و عمرانی نبوده بلکه می بایست از ستاد خاک و نخاله  سازمان مدیریت پسماند ساوه جهت انجام امور تخریب و خاک برداری و حمل و نقل مجوزهای لازم اخذ شود.

7 - تمدید پروانه ؛ گواهی عدم خلاف و صدور پایان کار منوط به اعلام رضایت ستاد از نحوه عملکرد مالکین / ادارات خدمات رسان  در حین انجام عملیات ساختمانی و همچنین تخلیه خاک و نخاله های ناشی از آن در محل تعیین شده توسط ستاد می باشد.

8 – با افرادی که مجوز لازم را از این ستاد دریافت ننمایند در حین انجام عملیات ضمن ممانعت از کار  برخورد قانونی و در انتها نیز طی هماهنگی بعمل آمده با معاونت محترم شهرسازی ، پایان کار یا عدم خلاف برای آنها صادر نخواهد شد.