هدف سازمان

اول: اعتقاد به بخش خصوصی

دوم: اعتماد به بخش خصوصی

سوم: احتساب نظریه برد - برد


    ♦ به سالهای پیش رو که با مائید به عنوان یک گنجینه ارزشمند نگاه کنید


   ♦ هر کاری از فاصله یک کیلومتری مایه دردسر

    از فاصله یک متری سخت

    و از فاصله یک سانتی متری مثل آب خوردن است


    ♦ موفقیت یعنی از سر راه برداشتن اما و اگرهایتان


    ♦ بهترین زمان برای رها کردن هر کاری « بعد از موفق شدن در آن کار است»

      چون موفقیت بیشتر به پشتکار است نه به استعداد


    ♦ سرمایه نه تنها آن چیزی است که دارید

     بلکه مهمتر از آن شمائید که هستید


 ♦ از دیروز بیاموز ، برای امروز زندگی کن ، به فردا امیدوار باش.


 

     ♦  دنیا برای آنچه می دانید به شما چیزی نمی دهد/بلکه شما با توجه به کاری که می کنید دریافت می کنید.


   ♦ نگوئید اگر می توانستم انجام می دادم / در عوض بگوئید اگر انجام دهم می توانم.

 

  ♦ وقتی بر اساس متعالی ترین اصول زندگی می کنی/ نتیجه بازی مهم نیست ، هر چه باشد درست است.


   ♦ از این آرزو که همیشه بر بلندترین قله بایستم آرزویی والاتر وجود دارد

   اینکه از قله پایین بیایی و بشریت را تنها اندکی بلند کنی و بالا ببری 


 

  ♦ وقت گرانبهای خود را صرف این پرسش نکنید که: چرا جهان بهتر از این نیست؟

    « این کار فقط اتلاف وقت است »

    سؤالی که باید کرد این است که : چگونه می توانم ان را بهتر کنم؟


 ♦ انواع قرارداد تامین مالی از منابع بین المللی

 

♦ روش ساخت - بهره برداری - واگذاری BOT