آیا میدانید؟

♦ آیا می دانید خنده......

آیا می دانید  خند ه  سبب افزایش هورمون کورتیزول می شود و ایمنی بدن را در برابر بیماریهازیاد می کند!

آیا می دانید  خنده گرفتن حمام اکسیژن وبه قولی دویدن در جاست!

آیا می دانید   خنده تعادل ظریف هورمونی ایجاد می کند!

آیا می دانید  خنده با بازدم انجام می شود و این کار سبب می گردد {co2}از خون خارج می شود!

آیا می دانید  خنده تعادل ضربان قلب {h r}را کاهش می دهد که این امر در سلامتی موثر است!

آیا می دانید  خنده به دلیل شستن co2از خون صورت را شفاف می کند!

آیا می دانید  خنده شادی می آورد همان طور که شادی خنده می آورد!

آیا می دانید  خنده قدرت یاد گیری را افزایش می دهد!

آیا می دانید   نقش خنده در کلاسهای درسی و آموزشی فوق العاده است!

آیا می دانید  خنده نشانه رضایت از وضعیت موجود است!

آیا می دانید  خنده نوعی تخلیه روانی است که تنشها  واحساسات  سرکوب شده را رها می سازد!♦ آیا میدانید چرا وقتی میترسیم رنگمان می پرد؟

وقتـــي كه بسيار هيجانزده باشيد ، غده هاي فوق كليوي ناگهان مقدار زيادي آدرنالين در خون ترشح مي كنند.در بــــالاي كليه ها غده هاي فوق كليوي قرار گرفته اند اين غده ها ماده اي ترشح مي كنند كه آدرنالين ناميده ميشود آدرنالين براي آمادگي بدن در انجام فعاليت هاي شديد يا دفاع از خود ترشح مي شود.وقتـــي كه بسيار هيجانزده باشيد ، غده هاي فوق كليوي ناگهان مقدار زيادي آدرنالين در خون ترشح مي كنند آدرنالين سبب افزايش شدت ضربان قلب و كارآيي آن مي شود اين ماده ، رگهاي متصل به ماهيچه ها را گشاد مي كند و علاوه بر آن موجب افرايش غلظت قند در خون ميشود به اين طريق است كه بدن خود را با شرايط تطبيق ميدهد با تاثير آدرنالين ، خون از چهره به ماهيچه ها هجوم آورده و به بخش هايي كه ضروري تر است جريان مي يابد براي همين است كه هنگام ترس رنگ از رخسارتان مي پرد♦ آیا می دانید چرا درخت کاج همیشه سبز است؟

برگ درخت کارها و وظایف متعددی انجام می دهد. یکی از این کارها تهیه ی غذا برای درخت است. برگ، گاز کربنیک را از هوا وآب و موادمعدنی دیگر را از خاک جذب می کند. کلوروفیل یا سبزینه ی برگ انرژی خورشیدی را جذب می کند. کلوروفیل پس ازنیروگرفتن از نور خورشید، گازکربنیک وآب را به قند تبدیل می کند. قندی که بدین ترتیب دربرگها ساخته می شود غذای اصلی درخت است.اما برگ مقدار زیادی اب نیز تولید می کند. فقط جزء بسیار کمی از آب که از راه آوندهای شیره گیاهی به برگ می رسد درساختن غذا مصرف می شود. بیشترین قسمت آب مزبور از راه ملیونها سوراخ ریزی که در سطح برگ وجود دارد تبخیر می شود.دربسیاری ازکشورها از جمله در آمریکای شمالی آب به درخت نمی رسد. پس از منجمد شدن زمین، درخت نمی تواند آب زیدی بصورت بخار ازخودش دفع کند. برای این کار درخت باید مقداری بیش ازآنچه لازم دارد، آب از زمین منجمد جذب کند. به همین علت، برگهایش را می ریزد وکارش را ((تعطیل می کند)) تا مجبور نشود آب خودش را از راه تبخیر از دست بدهد.ولی بعضی از درختها برگهای خاصی دارند. درختهای کاج، صنوبر و یکی دو نوع دیگر، برگهای سوزنی و باریکی با یک غلاف یا پوشش ضخیم و چرب بیرونی دارند. این لایه از تبخیر آب جلوگیری می کند. به همین علت است که برگهای این گونه از درختان چندین سال عمرمی کند. وقتی برگهای مزبورمی ریزند، بلافاصله برگهای تازه ای به جای آنها می رویند و شاخه های این درختان هیچگاه لخت نیستند وکاجیان را درختهای همیشه سبز می نامند.درختهای دیگری با برگهای پهن یا پنجه ای هستند که در تمام مدت سال سبز می مانند. مثلاً درخت بلوط زنده و برگ بوی کالیفرنیایی، برگهای سختی سختی دارند که رطوبت آنها در ماههای سرد حفظ می کنند.