اقدامات اداری مالی

عملکرد حوزه اداری مالی

1-     انجام امور مناقصه ومزایده و عقد قرارداد

 •  مناقصه انجام امور خدمات شهری و رفت و روب در سطح ناحیه دو و عقد قرارداد با شرکت طرح نظیف ساوه
 • مناقصه انجام  خدمات امور بازبینی و کنترل و نظارت بر انجام امور خدمات شهری و عقد قرارداد با شرکت متین آرایه ساوه
 •  مناقصه مبارزه با جوندگان موذی و عقد قرارداد با شرکت یاران سبز
 •  مناقصه انجام پروژه عملیات کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان و عقد قرار داد با آقای احمدی
 •  مناقصه انتقال زباله های تر از ایستگاه موقت سیم تریل و دفن آنها در مرکز دفن والیمان و عقد قرارداد با شرکت نیک به روب ساوه
 •  مناقصه انجام خدمات الکترونیکی و بروز رسانی سایت و عقد قرارداد با خدمات کامپیوتر امین
 •  مناقصه انجام امور دبیرخانه و تایپ و بایگانی و عقد قرار داد با شرکت کوشش تباران کاوه
 •  مناقصه در خصوص حفظ و حراست و کنترل نظم ساختمان اداری سازمان و عقد قرارداد با موسسه خدماتی حفاظتی نظم قائم
 •  مناقصه انجام امور حسابداری سازمان و عقد قرارداد با شرکت مصباح
 •  مزایده فعالیت تفکیک در مقصد و مرکز  دفن والیمان و عقد قرارداد با آقای مجرد
 •  عقد قرارداد  با تکنسین دامپزشکی کشتارگاه  جهت انجام معاینات حیوانات ناقل بیماری صید شده
 •  عقد قرارداد با شرکت یاران سبز جهت بهره برداری از دفتر جنب سازمان
 •  عقد قرارداد با شرکت سازه بازیافت سبز کاوه جهت بهره برداری از دفتر جنب سازمان
 •  عقد قرارداد با شرکت پویان مهر کاوه جهت بهره برداری از دفتر جنب سازمان
 •  عقد قرارداد با شرکت طرح نظیف ساوه جهت بهره برداری از دفتر جنب سازمان
 •  عقد قرارداد جمع آوری و نظافت و پاکسازی بازارهای روز با اداره صنعت و معدن و تجارت (بازرگانی ساوه)
 •  عقد قرارداد با شرکت شهر صنعتی کاوه جهت صدور مجوز تخلیه زباله های عادی شهرصنعتی کاوه در مرکز دفن والیمان
 •  مشارکت در انجام طرح تحقیقاتی ورمی کمپوست و عقد قرارداد با شرکت تولید کود ورمی کمپوست پویش

2-     پیگیری وصول  منابع درآمدی سازمان

3-     پرداخت هزینه های جاری و صورت وضعیت پیمانکاران

4-     تهیه و تنظیم تفریق بودجه سال 89  -  متمم بودجه سال 90– بودجه سال 91

5-     پیگیری تصویب طرح جامع مطالعات مدیریت پسماند در کارگروه ملی

6-      دریافت کارت ضابطین خاص دادگستری برای کلیه پرسنل اجرایی سازمان

7-     ارسال چارت تفصیلی سازمان به استانداری مرکزی جهت ارسال به سازمان شهرداریها

8-     ارسال آئین نامه معاملاتی سازمان به استانداری مرکزی و سازمان شهرداریهای کشور

9-     ارسال اساسنامه اصلاحی سازمان به استانداری مرکزی و سازمان شهرداریهای کشور

10- راه اندازی سیستم کارتابل الکترونیکی شهرداری برای کلیه پرسنل اداری سازمان

فراخوان عمومی ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی

به استناد مجوز شماره 113/ش م پ مورخ 6/3/92 شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساوه این سازمان در نظر دارد انجام امور ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی خود را در محدوده خدماتی شهر ساوه شامل:

انجام کلیه امور از صدور مجوز تخریب یا حفاری ـ خاکبرداری ـ حمل و نقل، همزمان با صدور مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط ـ کنترل و نظارت بر مجوزهای صادره در هنگام انتقال پسماندها به شهرک بازیافت و نگهداری و کنترل حاشیه­های شهر جهت ممانعت از تخلیه پسماندها و نهایتاً راه اندازی خط پردازش و تفکیک و استحصال و بازیافت این پسماندها در شهرک بازیافت را به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید، لذا از سرمایه گذاران و پیمانکاران واجدالشرایط خواهشمند است جهت توضیحات بیشتر درباره موضوع فوق و یا ارائه پیشنهادات کتبی فراخوان به دفتر سازمان مدیریت پسماند واقع دربلوار مطهری ساوجی (بسیج2) نبش امامت4 مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفن­های 4221323 (4خط) تماس حاصل فرمائید.

 

1 2